2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésérő