A szálláshely-szolgáltatás-ügyleírás

szálláshely –szolgáltatás ÜGYMENETE

A szolgáltatás üzletszerű, gazdasági tevékenység keretében rendszerint  nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magába foglaló tartózkodás céljára szálláshely és  ezzel összefüggő szolgáltatások nyújtása.

Típusai: szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely

Az egyéb szálláshely  olyan önálló épület vagy annak lehatárolt része, amelyet elsősorban nem szálláshely céljára létesítettek (pl. lakás, üdülő, tanya, lakóház egy része) és a  hasznosított szobák száma max: 8, az ágyak száma max. 16.

A többi szálláshelytípus kizárólag a típusnak megfelelően létesített szálláshely.

Új szálláshely létesítése:

Az egyéb  és falusi szálláshelynél az eljárás kérelemre indul, mely kérelem személyesen átvehető, vagy letölthető. A kérelemhez szükséges csatolni: a  használatra jogosító okiratot (pl. bérleti szerződés, megállapodás),  haszonélvezet esetén  a haszonélvező hozzájárulását, közös tulajdon esetén  a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot és 3.000 Ft illetékbélyeget.

A kérelem és a szükséges mellékletek becsatolását követően az ügyintéző 21 napon belül a szálláshelyet határozattal nyilvántartásba veszi, a szállásadó részére Igazolást ad ki, valamint a szálláshelyre regisztrációs számot képez.

Aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik adóigazgatási számmal a határozat átvételét követően az állami adóhatóságnál köteles adószámot kérni.

Az Igazolás átvételét követően a szállásadó köteles Vendégkönyvet beszerezni, azt a helyi Adócsoportnál hitelesíttetni és ezt követően kezdheti meg tevékenységét.

A szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshelyek esetében az engedélyezési  eljárás szakhatóságok bevonásával történik (közegészségügyi, állategészségügyi, 10 fő befogadóképesség esetén katasztrófavédelmi  szakhatóság, továbbá  ha az épület hat hónapnál régebbi használatbavételi engedéllyel rendelkezik, építéshatóság). A kérelem  benyújtásához szükséges csatolni: az ingatlan  használatára jogosító okiratot (pl. bérleti szerződés, megállapodás),  haszonélvezet esetén  a haszonélvező hozzájárulását, közös tulajdon esetén  a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot és 3.000 Ft illetékbélyeget.

A szakhatósági eljárásért fizetendő díjakat csekken kell befizetni, melyet  az összeg közlésével az ügyintéző ad a kérelem benyújtásakor.

Amennyiben az ügyfél helyszíni szemlét kér, akkor az ügyintéző egy időpontra értesíti a szakhatóságokat, amennyiben ezt nem kéri a szakhatóságok a jegyzői megkeresésnek 15 napon belül kötelesek eleget tenni, mely időtartam egy alkalommal szintén 15 nappal meghosszabbítható.

Valamennyi szakhatósági szakvélemény birtokában az ügyintéző a kérelemnek helyt ad, határozattal nyilvántartásba veszi a szálláshelyet és Igazolást ad ki.

Meglévő tevékenység módosítása:

A módosításnál az eljárás valamennyi szálláhely típusnál megegyezik.

Amennyiben a szálláshely-szolgáltató részére kiadott Igazolás adataiban változás  történik, azt a szállásadó köteles bejelenteni az erre szolgáló formanyomtatványon. A módosítás bejelentése illetékmentes. A változást az ügyintéző határozattal tudomásul veszi, a korábbi Igazolást bevonja, és új Igazolást ad ki.

Szálláshely - szolgáltatói tevékenység megszüntetése:

A megszüntetésnél az eljárás valamennyi szálláshely típusnál megegyezik.

A szálláshely megszüntetését a szálláshely-szolgáltató a megszűnést követő nyolc napon belül köteles bejelenteni az erre szolgáló formanyomtatványon, ezzel egyidejűleg az Igazolást leadni. Az eljárás illetékmentes.

Jogszabályok:

  • 2005. évi CLXIV. törvény a  kereskedelemről
  • 2009. évi LXXVI. törvény a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
  • 2004. évi CXL. törvény a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  
  • 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet  a  szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

 

Ügyintéző:

Vácziné Urbanecz Annamária

13-as iroda

Tel.: 06/66 268-765

e-mail: vaczine.u.a@doboz.hu