TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS ÜGYMENETE

TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS ÜGYMENETE

Ipari  tevékenység (termelő vagy szolgáltató  tevékenység)  kizárólag telepen (telken, építményben, stb.) folytatható.

A tevékenységek két csoportba sorolhatók:

- bejelentés-köteles

- telepengedély köteles

 

A bejelentéshez kötött tevékenységek listáját a 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet  1. számú melléklete tartalmazza. E tevékenységek  gyakorlása esetén  az ipari tevékenység folytatója  a telep fekvése szerinti jegyzőhöz köteles bejelenteni  a tevékenység megkezdését.

A bejelentő laphoz csatolni kell:
- a tevékenységre jogosító igazolást (vállalkozói igazolás, cégkivonat)
- a telephely használatára jogosító okiratot (bérlet szerződés), amennyiben a bejelentő a tulajdonos, úgy haszonélvezet esetén a haszonélvező, közös tulajdon esetén a tulajdonos társak hozzájárulását igazoló okiratot
- 5.000 forint szolgáltatási díj megfizetése

A bejelentés benyújtását követően az ügyintéző meggyőződik arról, hogy a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) alapján  az adott telepen a megjelölt tevékenység folytatható-e. Amennyiben  az adott telepen a tevékenység végezhető, az ügyintéző 15 napon belül a telepet  nyilvántartásba veszi, a bejelentést záradékolja és Igazolást ad ki.

Telepengedély-köteles ipari tevékenységek listáját a Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

E tevékenységek csak jogerős telepengedély birtokában folytathatóak.

A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul, melyhez csatolni kell:
- a tevékenységre jogosító igazolást (vállalkozói igazolás, cégkivonat)
- a telephely használatára jogosító okiratot(bérlet szerződés) , amennyiben a bejelentő a tulajdonos, úgy haszonélvezet esetén a haszonélvező, közös tulajdon esetén a tulajdonos társak hozzájárulását igazoló okiratot
- hivatalos helyszínrajz a telepről,
- 5.000 Ft szolgáltatási díj befizetése - készpénzátutalási megbízással vagy utalással

A kérelem benyújtását követően az ügyintéző meggyőződik arról, hogy a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) alapján  az adott telepen a megjelölt tevékenység folytatható-e. Amennyiben  az adott telepen a tevékenység végezhető, az ügyintéző a  szakhatóságokkal (közegészségügyi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, stb) közösen köteles helyszíni szemlét tartani.

Amennyiben valamennyi érintett szakhatóság állásfoglalása megérkezik, az ügyintéző határozattal  nyilvántartásba veszi a telepet  és Igazolást ad ki a telepengedélyről.

Módosítás: Amennyiben a bejelentett adatokban változás történik, azt  az ügyfél haladéktalanul köteles bejelenteni, a bejelentés illetékmentes.

Megszüntetés: Az ügyfél az  ipari tevékenység megszüntetését köteles  a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és az Igazolást leadni, a bejelentés illetékmentes.

 Jogszabályok:

·      2009. évi LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

·      2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

·      57/2013. (II.27.) a telepengedély, illetve  a telep létesítésének  bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint  a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

 

Ügyintéző:

Vácziné Urbanecz Annamária

13-as iroda

Tel.: 06/66 268-765

e-mail: vaczine.u.a@doboz.hu