Beszámoló a piac építésének kivitelezési munkáiról

A mai napon elkezdődtek a kivitelezési munkák előkészületei. Körbekerítették a munkaterületet, ideiglenes víz és áramforrást alakítottak ki. A munkavédelmi oktatás megtartása után megkezdődött a humusz termőréteg leszedése.

Beszámoló a piac építésének kivitelezési munkáiról

Doboz Nagyközség Önkormányzata 8.019.445 forint támogatást nyert fedett piac építésére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból a falumegújításra és fejlesztésre, a LEADER Helyi akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehet támogatásokra elnevezésű pályázati kiírás keretében.

A piac a Kossuth tér 13. szám alatti önkormányzati telken kerül megépítésre.

A mai napon megtörtént a munkaterület átadása a kivitelező részére.

Ivóvízhálózat-mosatás Dobozon

A mosatás időpontja.
Az őszi ivóvízhálózat-mosatást 2013. október 21-22. és 24-25. között végzi el társaságunk Dobozon.
 
Mit tapasztalhatnak a felhasználók?
A mosatás ideje alatt nyomáscsökkenést tapasztalhatnak, illetve a nappali időszakban rövid, 1-2 órán át tartó vízhiányra számíthatnak a dobozi fogyasztók. A mosatást követően az adott szakaszon a víz zavarossága is előfordulhat. Ilyenkor nincs más teendő, mint néhány percen át folyatni a csapokat, amíg kitisztul a hálózat.
Javasoljuk, hogy a fogyasztó a mosatási munkálatok idején a saját hálózatát is mosassa ki.
 
Miért van szükség a mosatásra, és mi a folyamata?
Az Alföldvíz Zrt. az általa működtetett teljes ivóvízrendszert évente két alkalommal tisztítja meg az ivóvíz minőségének megőrzése érdekében. A munkálatok több mint három hónapot vesznek igénybe, amíg a kutaktól a települési vízhálózatok vezetékéig minden olyan műtárgyat megtisztítanak a szakemberek, amelyeken átfolyik a fogyasztók által felhasznált ivóvíz.
A tisztítás mechanikusan történik, azaz egy speciálisan kiképzett szivacsdugóval szakaszonként kitakarítják a vezetéket.
 
 
Köszönjük a megértésüket, Önökért dolgozunk, hogy tisztább víz folyjék a csapból.
 
 
Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt.

Közvilágítás hiba

Tisztelt Lakosság!

Az EDF DÉMÁSZ a következőre hívja fel a lakosság figyelmét:

Ügyfélszolgálatunk a közvilágítási hibabejelentéseket mind az Önkormányzattól mind a lakosságtól a nap 24 órájában fogadja több csatornán is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket az alábbi csatornán fogadja Társaságunk:

06 40 822 000 / 4-es menüpont (közvilágítási hibabejelentés)

A bejelentések fogadása, rögzítése, visszakereshetősége, valamint a szerződésben vállalt hibajavítási határidők teljesítése akkor biztosítható maradéktalanul, amennyiben a bejelentés a megfelelő csatornán történik meg.

Szúnyoggyérítés

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Doboz Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén országos központi földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre. A védekezés időpontja: 2013. augusztus 12. napján napnyugta utáni órákban (ezen napok egyikén) Rossz idő esetén a védekezést 2013. augusztus 13-14. napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Hőségriasztás meghosszabbítása

Az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Környezetegészségügyi Intézet – összes tényező számbavétele alapján készített – szakmai ajánlásait figyelembe véve az általa 2013. 08.02.-án kiadott 2. fokú hőségriasztást 3. fokúra emelte és 2013. 08.08.-án 24.00 óráig meghosszabbította.

Oldalak