Értesítés Erzsébet utalvány kiosztásáról

Értesítés

Erzsébet utalvány kiosztásáról

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján Erzsébet utalványban részesülnek azok a kiskorú és nagykorú nappali oktatási rendszerű intézményben tanuló gyermekek, akik 2017. augusztus 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

Az utalványok átvehetőek a  Dobozi Polgármesteri Hivatal pénztárában,

 

 2017. augusztus 24. - től, 2017. augusztus 31. -ig.

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete közmeghallgatást tart

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

           Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel: 268-765.

 

…………………………………………

 

………………………………………..

 

 

M E G H Í V Ó

 

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 20.§ szerint 2017. június 29-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Képviselő-testület első napirendi pontjaként közmeghallgatást tart, melyre ezennel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza B épület Házasságkötő terme

 

Napirend:

 

 

Dobozi Általános Iskolai beíratás időpontjáról szóló közlemény

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A.

Bursa Hungarica

Doboz Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan

Oldalak