Tisztelt Dobozi Polgárok!

Tisztelt Dobozi Polgárok!

 

A Békés Megyei Önkormányzat új programsorozatot indított, minden hónapban, változó helyszíneken tart fogadóórát a megyei elnök és alelnökei. A kezdeményezés célja, hogy a településen élők személyesen mondhassák el gondjaikat, problémáikat, észrevételeiket a megye vezetőinek oly módon, hogy ehhez ne kelljen beutazniuk Békéscsabára, levelet írniuk vagy felvenniük a telefont. A személyes találkozó mindig közvetlenebb, a téma alapos kifejtésére alkalmat adó lehetőség, amivel érdemes élni. Ugyanakkor a polgármesterek, képviselők is eszmecserét folytathatnak a megyei elnökkel, alelnökökkel.

Bursa Hungarica

Doboz Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő módosítása, valamint Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 19/2003.(XII.13.) önkormányzati rendelete alapján a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a

Tisztelt Szülőket!

 

Normatív kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):

 

Értesítés Erzsébet utalvány kiosztásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján Erzsébet utalványban részesülnek azok a kiskorú és nagykorú nappali oktatási rendszerű intézményben tanuló gyermekek, akik 2015. augusztus 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

Az utalványok átvehetőek:

 

 2015. augusztus 19. - 2015. augusztus 28. között

 

 a Dobozi Polgármesteri Hivatal pénztárában.

 

Molnárné dr. Tarkovács Márta

Értesítés Erzsébet utalvány kiosztásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján Erzsébet utalványban részesülnek azok a kiskorú és nagykorú nappali oktatási rendszerű intézményben tanuló gyermekek, akik 2015. augusztus 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

Az utalványok várhatóan 2015. augusztus hó utolsó hetében leszek átvehetőek a Dobozi Polgármesteri Hivatal pénztárában. A pontos időpontról az érintettek értesítést fognak kapni, valamint kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatalban.

 

Köves Mihály

Szabad vizekben való fürdéssel kapcsolatos közlemény

Doboz Nagyközség  Jegyzőjének közleménye

Tisztelt dobozi lakosok és Dobozra látogatók!

A nyár kezdetén a Kettős-Körös mentén élőknek és tartózkodóknak fontos tudni, hol és hogyan lehet a folyópartokon fürdeni.

A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a fürdést az alábbiak szerint szabályozza:

„1. § (1) A folyóvizekben (folyók, állandó és időszakos vízfolyások, holtágak) és állóvizekben (mesterséges és természetes tavak), továbbá vízi létesítmények (csatornák) vizében (a továbbiakban együtt: szabad vizek) fürödni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetve külön jogszabály szerint kijelölt fürdőhelynek minősülnek.

Oldalak