Pályázat Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége címre

Doboz Nagyközség Önkormányzata Pályázatot Hirdet az 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelettel létrehozott

DOBOZ NAGYKÖZSÉG IFJÚ REMÉNYSÉGE CÍMRE

A pályázatot 1 példányban, személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5624 Doboz, Kossuth tér 3.

Benyújtási Határidő: 2014. július 15.

Postán küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi időpontja: 2014. július 15.

Erdős Norbert kormánymegbízott Anyák napi köszöntője

Kedves Édesanyák! Kedves Nagymamák!

Az édesanyák megbecsülése, az előttük való tisztelgés egyidős az emberiség történetével, a tiszteletükre tartott ünnepségek hagyománya pedig egészen az ókori Görögországig nyúlik vissza. Az általuk betöltött legfelelősségteljesebb és legtiszteletreméltóbb hivatás örökérvényűségének elismerése azóta is jelen van minden korszak minden kultúrájában. Hazánkban május első vasárnapján mi is az édesanyákat ünnepeljük, és megpróbáljuk megköszönni nekik mindazt a felelősségteljes törődést, türelmet, önzetlen, nemes és végtelen szeretetet, amelyet már megszületésünk előtt tápláltak irántunk. A mai napon természetesen azokat az anyukákat is köszöntjük, akik örökbefogadott gyermekeikről gondoskodnak olyan feltétel nélküli, tiszta szeretettel, amelyre ezen a világon csakis az anyai szív képes. Erről a földi létezésünkben egyedülálló jelenségről Gárdonyi Géza így ír:

Hirdetmény Óvodai beíratkozásról

Doboz Nagyközség Önkormányzata értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben a 2014/2015-ös nevelési évre, az óvodai beíratás időpontja: 

2014. április 22-23. (kedd, szerda)

8.00–16.00 óráig.

A beíratás helye: Dobozi Mesekert Óvoda, Doboz, Dobó u.16.

Az óvoda felvételi körzete: Doboz Nagyközség teljes közigazgatási területe

Oldalak