Közvilágítás hiba

Tisztelt Lakosság!

Az EDF DÉMÁSZ a következőre hívja fel a lakosság figyelmét:

Ügyfélszolgálatunk a közvilágítási hibabejelentéseket mind az Önkormányzattól mind a lakosságtól a nap 24 órájában fogadja több csatornán is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket az alábbi csatornán fogadja Társaságunk:

06 40 822 000 / 4-es menüpont (közvilágítási hibabejelentés)

A bejelentések fogadása, rögzítése, visszakereshetősége, valamint a szerződésben vállalt hibajavítási határidők teljesítése akkor biztosítható maradéktalanul, amennyiben a bejelentés a megfelelő csatornán történik meg.

Kérjük, hogy a hibabejelentéseket a fenti csatorna igénybevételével tegyék meg a hibacím pontos körülhatárolásával.

Köszönjük együttműködésüket.

EDF DÉMÁSZ
Kereskedelmi Igazgatóság
Kossuth Lajos sgt. 64-66.
6724 Szeged