Meghívó

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 29-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezennel tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: Községháza C épület tanácskozó terme.

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Simon István Tamás polgármester

2.) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet-tervezete a temetkezés rendjéről szóló 17/2013.(XII.13.), 21/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

3.) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2014.(III.28.), 18/2013.(XII.13.),23/2012.(XII.13.), 3/2012.(II.17.), 11/2011.(IX.23.),2/2011.(III.25.), 5/2010.(IV.23.), 4/2010.(IV.1.), 27/2009.(XII.11.), 16/2009.(IX.25.), 6/2009.(III.20.), 27/2008.(XII.12.), 8/2008.(III.01.) és a 19/2007.(XII.14.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2007.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

3.) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet-tervezete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013.(II.15.), 14/2009.(VIII.7.), 10/2009.(IV.17.), és 22/2008.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

4.) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete tervezete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 15/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

5.) Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről

Előadó: Viczián György tűzoltó alezredes

6.) Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről

Előadó: Dr. Hajdú Antal r. ezredes

7.) Beszámoló a Dobozi Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről

Előadó: Szabó János Polgárőr Egyesület elnöke

8.) Beszámoló a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkájáról

Előadó: Hidvégi Julianna intézményvezető

9.) Beszámoló a Dobozi Gondozási Központ 2013. évi munkájáról

Előadó: Nagy Judit Gondozási Központ vezetője

10.) Beszámoló a Dobozi Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról

Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

11.) Beszámoló a Dobozi Mesekert Óvoda 2013. évi munkájáról

Előadó: Pujuné Deme Anita felkért óvodavezető

12.) ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-vel kötendő Szolgáltatási Szerződésben döntés

Előadó: Simon István Tamás polgármester

13.) Dobozi Óvár Szolgáltató Kft. mérleg beszámolójának elfogadása

Előadó: Simon István Tamás polgármester

14.) ALFÖLDVÍZ Zrt. 2014. május 31. napi közgyűlése

Előadó: Simon István Tamás polgármester

15.) Gondoskodás Humán Szolgáltató Központ ajánlata Kossuth tér 22. szám alatti ingatlanra vonatkozóan.

Előadó: Simon István Tamás polgármester

16.) 79 hrsz-ú ingatlan ügye

Előadó: Simon István Tamás polgármester

17.) Hozzájárulás az önkormányzati utak terep-rally versenyre való használatához

Előadó: Simon István Tamás polgármester

18. A tervezett szennyvíztisztító telephez építendő úttal kapcsolatos döntés

Előadó: Simon István Tamás polgármester

19.) Dobozi Mesekert Óvoda működtetésével kapcsolatos döntés

Előadó: Simon István Tamás polgármester

20.) Barcsayné Megyeri Ilona kérelme

Előadó: Simon István Tamás polgármester

21.) Békés-Manifest Kft-vel tagi kölcsönszerződés megkötésében döntés

Előadó: Simon István Tamás polgármester

22.) Bejelentések

23.) Kérdések, interpellációk