MÉHTARTÁS NYILVÁNTARTÁSA

Méhtartás nyilvántartása

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést a tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül kell bejelenteni az erre rendszeresített formanyomtatványon. Az önkormányzat jegyzője a méhészt nyilvántartásba veszi, és azt folyamatosan vezeti.

A méhésznek további bejelentési kötelezettsége áll fenn az alábbi esetekben:

- a méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző hetvenkettő órán belül

beszállítás esetén annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül kell bejelenteni

vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni

- az országhatártól számított tíz kilométeres körzeten belül, a szomszédos állam területéről, vagy ismeretlen helyről származó méhrajt észlelője vagy befogója köteles a jegyzőjnél haladéktalanul bejelenteni, aki a kiirtás végrehajtása érdekében értesíti a járási főállatorvost, aki elrendeli a méhraj állami kártalanítás nélküli leölését

- a méhészet tulajdonosa köteles a méhek - zárlat alatt nem álló területre történő - bevitelét letelepedése után, az érkezést követő munkanapon a rendszeresített bejelentő nyomtatványon bejelenteni. A méhek bevitelét a területileg illetékes járási főállatorvosnak is be kell jelenteni és a szállítási engedélyt is át kell adni.

A nyomtatványokat ajánlott levélként vagy személyesen kell eljuttatni a Hivatal részére. A nyomtatvány igazoló szelvényét a jegyző - a teljesítés módjától függően - a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át.

Jogszabályok:

  • 70/2033. (VI.27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről
  • 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről

 

 

 

Ügyintéző:

Vácziné Urbanecz Annamária

13-as iroda

Tel.: 06/66 268-765

e-mail: vaczine.u.a@doboz.hu