Nem üzleti célú szálláshely-szolgáltatás

Nem üzleti célú szálláshely-szolgáltatás

Ez a szálláshely-szolgáltatás a nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező üdültetési, ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló létesítményekben folytatott tevékenység. Ilyenek pl. gyermeküdülők, nomád táborhely, hegyi menedékház, bivakszállás, gyermek- és ifjúsági tábor, munkásszállás, diákotthon, kollégium üzemeltetése.

Az eljárás kérelemre indul, melyhez szükséges csatolni
- a szolgáltatás nyújtására jogosító okiratot (pl. alapító okirat, cégkivonat, stb.)
- a szálláshely használatára jogosító okiratot (pl. bérleti szerződés, megállapodás, stb)

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a tevékenység megkezdhető. Az ügyintéző a kérelem benyújtását követően helyszíni szemlét tart a szálláshelyen, és jogszabályban előírtak meglétének ellenőrzéséről jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben a szálláshely az előírásoknak megfelel, a szolgáltatót az ügyintéző 60 napon belül határozattal nyilvántartásba veszi és részére hatósági bizonyítványt állít ki. A nyilvántartásba vételről a hivatal értesíti a közegészségügyi, a tűzvédelmi, az építéshatósági szakhatóságokat ellenőrzés céljából.

Módosítás, megszüntetés esetén a változást a szolgáltató nyolc napon belül köteles bejelenteni.

Tekintettel arra, hogy a kérelmezők általában iskolák, egyházak, így az illetéktörvény alapján személyes illetékmentesek, egyebekben az illeték mértéke 3.000 forint illetékbélyegben. Ezért a kérelemhez amennyiben nem szükséges illeték, egy Igazolást kérünk arról, hogy az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Jogszabályok:

  • 173/2003 (X.28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
  • 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról

Ügyintéző:

Vácziné Urbanecz Annamária

13-as iroda

Tel.: 06/66 268-765

e-mail: vaczine.u.a@doboz.hu