Védendő fogyasztók

Védendő fogyasztók

 

A törvény a legnehezebb helyzetben lévő fogyasztókat védelem alá helyezi.


Ez azt jelenti, hogy a védendő fogyasztók jogosultak bizonyos kedvezményekre, szolgáltatásokra, melyek azonban a szolgáltatás árát nem érintik. A támogatások célja az átmeneti nehézségek megoldásának megkönnyítése, de az energiafogyasztás díjának teljes megfizetésétől semmi esetben nem lehet eltekinteni.


A védendő fogyasztók lehetnek:
- szociálisan rászorultak és
- fogyatékkal élők 

Milyen esetben minősül valaki szociálisan rászorulónak?

Ha ő, vagy a háztartásában élő személy:
nevelőszülő vagy hivatásos nevelőszülő illetve az alábbi juttatások valamelyikében részesül:
      - időskorúak járadékában
      - aktív korúak ellátásában,
      - lakásfenntartási támogatásban,
      - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
      - ápolási díjban,
vagy
      - otthonteremtési támogatásban részesült a támogatás megállapításától
         számított 3 éven keresztül.

Milyen kedvezményekben részesülhet?

- előre fizetős mérő felszerelése (az előre fizetős mérő hasonlóan működik, mint a feltöltő kártyás mobiltelefon)
- részletfizetési kedvezmény évente egyszer, meghatározott feltételekkel – csak olyan fogyasztót illet meg, aki vállalja, hogy az esedékes részlet mellett az aktuális áramszámláját is határidőben befizeti. Elmaradás esetén kikapcsolás helyett a további  vételezést előre fizetős mérőhöz kötjük. Amennyiben az előre fizetős mérőt nem igényli (vagy felszerelését akadályozza),  megtörténik a kikapcsolás.

 

Mit kell tennie a kedvezmények igénybevételéhez?

A nyilvántartásba vételhez és a kedvezmények igénybe vételéhez minden esetben ki kell töltenie a kérelmet, amelynek második oldalát a jogosultságot igazoló igazgatási szervnek (Önkormányzatnak, Járási Hivatalnak) szintén ki kell töltenie és alá kell írnia.

 

Ügyintéző:

Vácziné Urbanecz Annamária

13-as iroda

Tel.: 06/66 268-765

e-mail: vaczine.u.a@doboz.hu