11/2015 (IX.24.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa ellátásról