6/2015. (IV.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről