8/2015. (VIII.15.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről