Pályázati felhívás

2023.06.28

Doboz Nagyközség Önkormányzata

kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján
pályázatot hirdet


a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár

intézményvezetői


munkakörének betöltésére,

A foglalkoztatási jogviszony időtartama:

határozott idejű, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti foglalkoztatási jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, maximum 5 évre szól

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5624 Doboz, Hunyadi tér 1.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár integrált intézmény vezetése. Közművelődési, közösségi feladatok ellátása, szervezése, a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakoztatásához megfelelő programok, rendezvények szervezése, a kulturális érdekek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása. A települési könyvtár rendeltetésszerű működésének, nyilvános könyvtári ellátás feltételének biztosítása. A könyvtár feladatainak megfelelő ellátása, képviselete, a könyvtári munka minőségelvű igazgatása, szervezése, fejlesztése a könyvtárhasználók igényeinek megfelelő könyvtári szolgáltatások kialakítása. Egyben gondoskodik helyi értéktár anyagainak gyarapításáról, illetve annak szakszerű megőrzéséről, kezeléséről, nyilvántartásáról. Az intézmény feladatkörébe tartozó, illetve az intézményi épület kihasználtságára irányuló programok szervezés.

Bér és juttatások:
Megállapodás szerint.

Pályázati feltételek:
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelés
• Felsőfokú közművelődési szakképzettségnek vagy nem felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat
• Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás tanfolyam két éven belüli elvégzése
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Vezetői tapasztalat,
• helyismerettel rendelkezés,
• Kiemelkedő szakmai tevékenység,

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű közművelődési tevékenység végzése,
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap
• Végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
• Szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata
• Akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata, vagy szándéknyilatkozat a tanfolyamnak a megbízást követő két éven belüli elvégzéséről
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt, valamint az abban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja
 

A beosztás betölthetőségének időpontja:


A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 30.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Köves Mihály polgármester nyújt, a 66-268-765 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Doboz Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (5624 Doboz, Kossuth tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „pályázati intézményvezetői álláshelyre” megnevezést
Személyesen: Köves Mihály polgármesternél, Dobozi Polgármesteri Hivatal, Békés megye, 5624 Doboz, Kossuth tér 3.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a pályáztató által összehívott szakmai bizottság és Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a 39/2020. (X. 30.)EMMI rendelet 6. § (2) bekezdése szerint.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Doboz Nagyközség Önkormányzatának honlapja (www.doboz.hu) - 2023. június 28.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.doboz.hu honlapon szerezhet.
 

Visszalépés...

Ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ, melyeket letilthat a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát. Az adatvédelmi tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem