1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Hivatalos név: Békés Megyei Kormányhivatal

Vezető: Gajda Róbert kormánymegbízott

Székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Postacím: 5600 Békéscsaba, Pf.: 389

Telefonszáma: 66/622-000

Honlap: www.bekeskh.hu

Elektronikus levélcím: vezeto@bekeskh.hu