2.1.2. A szerv önként vállalt feladatai

Mindig az aktuális ciklusprogramban határozza meg a Képviselő-testület.

 

Az önkormányzat alaptevékenységi besorolása

 

 

Kormányzati funkció száma és megnevezése ___________________________________________

011130        Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220       Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013320       Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350       Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360       Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016080       Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041231       Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232       Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233       Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236       Országos közfoglalkoztatási program

041237       Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130       Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

045160       Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045220       Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)

045230       Komp- és révközlekedés

051020       Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

051030       Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052080       Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

063080       Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010       Közvilágítás

066010       Zöldterület-kezelés

066020       Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111        Háziorvosi alapellátás

072112       Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311       Fogorvosi alapellátás

074031       Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032       Ifjúsági-egészségügyi gondozás

081071       Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

083030       Egyéb kiadói tevékenység

096015       Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104035       Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében