2.6. Döntéshozatal, ülések

A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendjét, állampolgári közreműködés módját, a döntéshozatali szabályokat: Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról tartalmazza.

A Képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvek a http://www.doboz.hu/jegyzokonyvek honlapon találhatók meg.