Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató

 

Címe:    5624 Doboz, Ady u. 9.

Telefon, Fax:   06 66 / 268-171

Mobil:     06 20 / 288-6339 

Web: http://gondozasikozpont.doboz.hu

Hétfő: 8,00 – 16,30

Kedd –Csütörtök: 7, 30 – 16,00 óráig

Pénteken 8,00 – 14,00 óráig 

Családsegítő feladatok ellátása Doboz Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező lakos, egyén, család, valamint a községben tartózkodó hajléktalan személy részére.

családsegítő szolgálat célja a szociális és mentális problémák esetén a helyi szükségletek szerint kialakított, a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával, az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése.

Feladata az intézmény ellátási területén a település teljes lakossága részére személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása.

Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe a gyermekjóléti szolgáltatás általános feladatai tekintetében Doboz Nagyközség közigazgatási területén élő valamennyi gyermekre és családjára kiterjed.

A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai térítésmentesek. A szolgáltatások igénybevétele - kivéve a hatóság által együttműködésre kötelezettek esetében - önkéntes.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését 

Helyettes szülői hálózat működtetése

A szülő kérelmére vagy beleegyezésével a helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A gyermek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, mely 6 hónappal szükség esetén a tanév végéig meghosszabbítható.

Az átmeneti gondozásban részesített gyermek gondozásának nevelésének célja, hogy ideiglenesen helyettesítse az akadályoztatott szülő gondoskodását.  A helyettes szülő a rászoruló gyermeknek ideiglenes jelleggel az életkorához, egészségi állapotához és egyéb szükségleteihez igazodó teljes körű ellátást biztosít.

RÉSZLETES INFORMÁCIÓT TALÁLHAT:

http://gondozasikozpont.doboz.hu