Munkaterv

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

2015. második félévi

munkaterve, valamint az ülések tervezett időpontjai

 

2015. augusztus 13.

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köves Mihály polgármester

2. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § -ában meghatározott, Doboz Nagyközség önkormányzati rendeleteire vonatkozó felülvizsgálat elvégzéséről tájékoztató, javaslat és ütemterv a szükséges intézkedések elvégzésére

Előterjesztő: Molnárné dr. Tarkovács Márta jegyző

3. Tájékoztató a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Előterjesztő: Galuska Józsefné belső ellenőr

4. Tájékoztatás a Kettős-Körösmenti Vadász Társaság munkájáról

Előterjesztő: Dézsi Ferenc elnök

5. Dobozi Mesekert Óvoda csoport indításával kapcsolatos szabályzatmódosítás

Előterjesztő: Pujuné Deme Anita Eszter óvodavezető

Bejelentések

Kérdések, interpellációk

Az előterjesztések leadásának a határideje: 2015. augusztus 3.

 

2015. szeptember 24.

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köves Mihály polgármester

2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. féléves költségvetésének teljesítéséről, költségvetési rendelet módosítása szükség szerint

Előterjesztő: Köves Mihály polgármester

3. Tájékoztató a szennyvíz-beruházásról

Előterjesztő: Köves Mihály polgármester, szükség szerint a kivitelező

4. Tájékoztató a Dobozi Általános Iskola munkájáról

Előterjesztő: Zsigmond Károly iskolaigazgató

5. Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda munkájáról

Előterjesztő: Pujuné Deme Anita Eszter óvodavezető

Bejelentések

Kérdések, interpellációk

Az előterjesztések leadásának a határideje: 2015. szeptember 14.

 

2015.október 29.

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köves Mihály polgármester

2. Tájékoztató a 2015. évi közfoglalkoztatásról

Előterjesztő: Köves Mihály polgármester

3. Tájékoztató a Békés-Manifest Kft. munkájáról

Előterjesztő: Bondár Lajos ügyvezető

Bejelentések

Kérdések, interpellációk

Az előterjesztések leadásának a határideje: október 19

 

2015. november 19. vagy 26.

Közmeghallgatás

Közmeghallgatást követően:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köves Mihály polgármester

2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. III. negyedévi költségvetésének a teljesítéséről, szükség szerint költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Köves Mihály polgármester

3. A 2016. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatala (helyi adópolitika, önkormányzati hatáskörben levő árak, díjak megállapítása)

Előterjesztő: Köves Mihály polgármester

4. Az önkormányzat 2016. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása az Mötv. 119. § (5) alapján

Előterjesztő: Molnárné dr. Tarkovács Márta jegyző

Bejelentések

Kérdések, interpellációk

Az előterjesztések leadásának a határideje: november 9, vagy 16.

 

2015. december 17.

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köves Mihály polgármester

2. Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről

Előterjesztők: háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok, és védőnők

3. Önkormányzati rendelet a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról (szükség szerint)

Előterjesztő: Köves Mihály polgármester

4. Tájékoztató a polgármesterre átruházott hatáskör gyakorlásáról

Előterjesztő: Köves Mihály polgármester

5. Tájékoztató a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága egyéves tevékenységéről

Előterjesztő: Szabó László Bizottság elnöke

6. Tájékoztató a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság egyéves tevékenységéről

Előterjesztő: Váradi Mária Bizottság elnöke

Bejelentések

Kérdések, interpellációk

Az előterjesztések leadásának a határideje: 2015. december 7.