VP6-7211-21

VP6-7.2.1.1-21

Külterületi helyi közutak fejlesztése

Kedvezményezett: Doboz Nagyközség Önkormányzata

Projekt megvalósításának kezdete: 2022.01.01.

Projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.12.31.

Támogatás: 274.492.648 Ft. (intenzitás 95%)

A projekt keretében Doboz Nagyközség Önkormányzata a Szanazugi út (külterület 0137 hrsz.) meglévő rossz aszfaltburkolatát kívánja felújítani a támogatási kérelemhez tartozó tervdokumentumok szerint.

A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása:

Útépítés: A tervezett út jellemző paraméterei: hossza: 2660 m szélessége: 0+000 ? 2+660 szlv. között: 5,5 m oldalesés: 2,5% tetőszelvény padka szélesség: 1,0 m padka oldalesés: 5% Pályaszerkezete: - 6 cm AC-11 50/70 kopóréteg - 4 cm AC-16. 50/70 kiegyenlítő kötőréteg - meglévő útalap Lokális pályaszerkezet csere pályaszerkezete: - 6 cm AC-11 50/70 kopóréteg - 4 cm AC-16. 50/70 kötoréteg - 15 cm CKt-4 teherelosztó réteg - 20 cm homokos kavics fagyvédo réteg - 30 cm M80 talajstabilizációs réteg - 1 rtg. georács. A tervezett út tengelyének vonalvezetését a helyszínrajz tartalmazza.