Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

        J E G Y Z Ő J É T Ő L

                                                                                                                     

5624 Doboz, Kossuth tér 3.

Tel.: (66) 268-765

E-mail: polghiv@doboz.hu                                                                                                                                                                                                           

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

 

Doboz Nagyközség Jegyzője tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon gyermek részére, akinek a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzete fennáll.

 

Az évközi szünet ideje alatt lehet igénybe venni az ingyenes gyermekétkeztetést, mely

  • általános és középiskolások esetében ebéd elvitellel fog megtörténni a Dobozi Napközis Konyháról,
  • bölcsődés és óvodás korú gyermekek esetében, amennyiben ellátásban részesül az intézményben kerül elfogyasztásra, ha a gyermek nem veszi igénybe az ellátást az adott intézményből ebéd elvitellel fog megtörténni.

 

Az étkeztetést az alábbi napokon lehet igénybe venni:

 

Őszi szünet

2018. október    29-én (hétfő)

            2018. október    30-án (kedd)

            2018. október    31-én (szerda).

 

Téli szünet

            2018. december 27 –én (csütörtök)

            2018. december 28 –án (péntek)

            2019. január        2 -án (kedd).

 

Tavaszi szünet

2019. április 18 -án (csütörtök)

2019. április 19 -én (péntek)

2019. április 23 -án (kedd).

 

Felhívom a szülő, törvényes képviselő figyelmét, hogy ha az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe köteles az intézmény vezetőjénél, a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál bejelenteni:

- a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

- a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi

  igénybe újból a gyermekétkeztetést.

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat felkeresi a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot, és segítséget nyújt a jogosultnak a nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához, melyet a tájékoztató mellékleteként csatoltunk.

A nyilatkozat kitöltésekor figyelembe kell venni, hogy minden ellátásra jogosult gyermekre külön nyilatkozatot kell kitölteni!

 

A nyilatkozat leadási határideje 2018. október 24-e (szerda), melyet abban az esetben is be kell nyújtani a Polgármesteri Hivatal „C” épület 13. számú irodájában vagy a Család-és gyermekjóléti Szolgálatnál, ha az ellátást nem kívánják igénybe venni!

 

Doboz, 2018. szeptember 14.

 

 

  Molnárné dr. Tarkovács Márt jegyző

nevében és megbízásából

Sztojkáné Boros Ildikó

ügyintéző