Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, és köteles az ügyek elektronikus intézését biztosítani.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy ezzel egyidejűleg 2018. január 1. napjától az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

 

Az E-ügyintézési tv. 1. § 23. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerint meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy az E-ügyintézési törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet.

 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerint „gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.”

 

Természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is, amennyiben rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval. Természetes személyek ügyeiket elektronikusan az ún. E-papír szolgáltatással intézhetik a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.

 

Az elektronikus eljárás kezdeményezése során elektronikus úton kell megfizetni

  • az eljárási illetéket Doboz Nagyközség Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11733003-15343666-03470000 számú eljárási illeték beszedési számlára;
  • az igazgatási szolgáltatási díjat vagy egyéb költséget Dobozi Polgármesteri Hivatala OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11733003-15725149 számú fizetési számlájára.

 

Kérjük, befizetéskor az átutalás közlemény rovatában szíveskedjenek megjelölni az ügytípust, az ügyfél nevét, ingatlannal kapcsolatos ügyek esetén az ingatlan helyrajzi számát, és amennyiben ismert, az iktatószámot.

 

***

 

Ügyintézés folyamata gazdálkodó szervezetek esetén

 

  1. Bejelentkezés az ügyintézési rendelkezési nyilvántartásba

Amennyiben korábban még nem történt meg a nyilvántartásba való bejelentkezés, az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az Ön által képviselt szervezet kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeit. (A bejelentkezéssel kapcsolatban bővebb információ a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon érhető el.)

  1. Nyomtatvány kitöltése

A www.doboz.hu oldalról a https://doboz.hu/Eugyintezes menüpontból töltse le az indítani kívánt ügyhöz tartozó űrlapot, és értelemszerűen töltse ki azt, majd szkennelje be!

 

  1. Eljárási illeték, díj, egyéb költség átutalása

Illeték vagy díjköteles eljárás esetén a fent megjelölt számlaszámra utalja át a megfelelő összeget. (Ne felejtse el közleményként megjelölni az ügytípust és az ügyfél nevét vagy ha ismert az iktatószámot!)

  1. Iratok elektronikus beküldése - ügyindítás

A https://epapir.gov.hu oldal segítségével a beszkennelt űrlapot az adott ügyben esetlegesen szükséges mellékletekkel, valamint – illetékköteles eljárás esetén – az eljárási illeték, díj befizetéséről szóló visszaigazolással együtt töltse fel cégkapuján keresztül, és küldje el Doboz Nagyközség Önkormányzatnak Polgármesteri Hivatalába!

Doboz Nagyközség Önkormányzata elektronikus címe: DOBOZPH (KRID azonosító: 602102380).

 

Felhívjuk figyelmét, hogy gazdálkodó szervezetek esetén a teljes ügyintézés elektronikus formában történik, vagyis az eljáró hatóság cégkapus tárhelyére küldi meg a keletkező iratokat (határozatokat, végzéseket).

 

***

 

Ügyintézés folyamata elektronikus ügyintézést választó természetes személy esetén

 

  1. Bejelentkezés az ügyintézési rendelkezési nyilvántartásba

Amennyiben korábban még nem történt meg a nyilvántartásba való bejelentkezés, az E-ügyintézési tv. 15. §-a alapján jelentse be a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeit! (A bejelentkezéssel kapcsolatban bővebb információ a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon érhető el.)

  1. Nyomtatvány kitöltése

A www.doboz.hu oldalról a https://doboz.hu/Eugyintezes menüpontból töltse le az indítani kívánt ügyhöz tartozó űrlapot, és értelemszerűen töltse ki azt, majd szkennelje be!

  1. Eljárási illeték, díj egyéb költség átutalása

Illeték vagy díjköteles eljárás esetén a fent megjelölt számlaszámra utalja át a megfelelő összeget. (Ne felejtse el közleményként megjelölni az ügytípust és az ügyfél nevét vagy ha ismert az iktatószámot!)

  1. Iratok elektronikus beküldése - ügyindítás

Ügyfélkapus regisztrációjához használt felhasználói nevével és jelszavával lépjen be a https://epapir.gov.hu oldalra, a beszkennelt űrlapot az adott ügyben esetlegesen szükséges mellékletekkel, valamint – illeték-, díjköteles eljárás esetén – az eljárási illeték, díj befizetéséről szóló visszaigazolással együtt töltse fel az oldalra, címzettként válassza ki Doboz Nagyközség Önkormányzatát, és küldje be a dokumentumokat.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy természetes személy ügyfelek vonatkozásában elektronikus ügyintézési mód választása esetén ellenkező rendelkezése hiányában a teljes ügyintézés elektronikus formában történik, vagyis az eljáró hatóság ügyfélkapus tárhelyére küldi meg a keletkező iratokat (határozatokat, végzéseket).