Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete építményadót, telekadót, idegenforgalmi adót és helyi iparűzési adót vezet be.]

2. § Építményadó]

(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Pályázati felhívás

Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az „Esélyteremtő szolgáltatások megvalósítása Doboz Nagyközségben szociális bérlakások és a kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások kialakításával” nevű (pályázati azonosító: EFOP-2.4.1-16-2017-00001) pályázat keretében felújított és épített bérlakások bérlőinek kiválasztására.

Oldalak