Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, és köteles az ügyek elektronikus intézését biztosítani.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy ezzel egyidejűleg 2018. január 1. napjától az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

 

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

        J E G Y Z Ő J É T Ő L

                                                                                                                     

5624 Doboz, Kossuth tér 3.

Tel.: (66) 268-765

E-mail: polghiv@doboz.hu                                                                                                                                                                                                           

 

 

Bursa Hungarica 2018

Doboz Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapjánezennel kiírja a 2019. évrea Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára és felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázati űrlap az alábbi linken keresztül érhető el:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Önkormányzati csatlakozás: 2018. október 03.

Beadási határidő: 2018. november 6.

Sikeres pályázást kívánunk!

 

TÁJÉKOZTATÓ a téli rezsicsökkentésről

TÁJÉKOZTATÓ
a téli rezsicsökkentésről

A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatosan szükséges további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáztól eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatást kapnak. Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be – az ott lakó személyek, családok számától függetlenül- az Önkormányzathoz, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. A határidő lejártát követően semmilyen indokkal nem igényelhető a támogatás!

Ebben a támogatási formában:

Új településportál készült

Tisztelt Látogatóink!

Az ASP program keretében új településportál készült, amely kiváltja adoboz.hu honlapot.

Feltöltése folyamatos, az önkormányzati híreket a https://doboz.asp.lgov.hu/ címen érheti el

 

Megértésüket köszönjük:

Molnárné dr Tarkovács Márta

jegyzö

Dobozi Víziközmű Társulat lakossági társulati hozzájárulás kivetés módosítással kapcsolatos tájékoztató LTP havi nem hiányos

 

Tisztelt Társulati Tag!

 

Értesítem, hogy a Dobozi Víziközmű Társulat 2018. július 04-én megtartott küldöttgyűlése 8/2018. (VII. 04.) számú határozatával

126.000,- Ft-ra csökkentette

 

az érdekeltségi hozzájárulás összegét érdekeltségi egységenként.

 

Dobozi Víziközmű Társulat lakossági társulati hozzájárulás kivetés módosítással kapcsolatos tájékoztató LTP egyösszegű

 

Tisztelt Társulati Tag!

 

Értesítem, hogy a Dobozi Víziközmű Társulat 2018. július 04-én megtartott küldöttgyűlése 8/2018. (VII. 04.) számú határozatával

126.000,- Ft-ra csökkentette

 

az érdekeltségi hozzájárulás összegét érdekeltségi egységenként.

 

Oldalak