Értesítés Erzsébet utalvány kiosztásáról

Értesítés

Erzsébet utalvány kiosztásáról

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján Erzsébet utalványban részesülnek azok a kiskorú és nagykorú nappali oktatási rendszerű intézményben tanuló gyermekek, akik 2017. november 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

Az utalványok átvehetők a  Dobozi Polgármesteri Hivatal pénztárában.

 

Köves Mihály

polgármester

Bursa Hungarica

Tájékoztatom Doboz Nagyközség Önkormányzata lakosságát, hogy Doboz Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja. 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok és a felnőttoktatási hallgatók. Számára benyújtható 2017/2018 tanév második és a 2018/2019. tanév első felére vonatkozóan 2017. október 3.-tól 2017. november 7.-ig a Dobozi Polgármesteri Hivatal „A” épület 1. sz. irodájában (5624 Doboz, Kossuth tér 3. szám) ügyfélfogadási időben.

 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

DOBOZ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVÉNEK, VALAMINT TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Az építésügy átalakítását célzó intézkedések részeként az Országgyűlés a települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet védelme, valamint az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Településképi törvény), amely 2016. július 23-án lépett hatályba.

M E G H Í V Ó

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

5624 Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/ 268-765 Fax: 889-181.

 

……………………………………………….

 

………………………………………………..

 

M E G H Í V Ó

 

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 27-én (szerda) 14,00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezennel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  (5624 Doboz, Kossuth tér 3.)

 

Napirendi javaslat:

 

Nyílt ülés:

 

1.) Tájékoztató a munkanélküliség helyzetéről Doboz Nagyközségben

Értesítés Erzsébet utalvány kiosztásáról

Értesítés

Erzsébet utalvány kiosztásáról

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján Erzsébet utalványban részesülnek azok a kiskorú és nagykorú nappali oktatási rendszerű intézményben tanuló gyermekek, akik 2017. augusztus 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

Az utalványok átvehetőek a  Dobozi Polgármesteri Hivatal pénztárában,

 

 2017. augusztus 24. - től, 2017. augusztus 31. -ig.

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete közmeghallgatást tart

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

           Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel: 268-765.

 

…………………………………………

 

………………………………………..

 

 

M E G H Í V Ó

 

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 20.§ szerint 2017. június 29-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Képviselő-testület első napirendi pontjaként közmeghallgatást tart, melyre ezennel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza B épület Házasságkötő terme

 

Napirend:

 

 

Dobozi Általános Iskolai beíratás időpontjáról szóló közlemény

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A.

Oldalak